Pravda a pokora

Blahoslavení ti, kteří se dovedou pokorně sklonit před pravdou, a kteří dovedou pokorně obdivovat rosu na květech. Pokora je moudré a trpělivé vyčkávání a netrpělivost je jejím nejhorším nepřítelem. Pravdivost a moudrá rozvaha jsou nerozlučnými družkami pokory, která se neponižuje, ale podrobuje Božím zákonům.

Keby ľudia vedeli…

Keby ľudia vedeli, akým veľkolepým prostriedkom na očistu duše je neopätovaná láska, alebo urážka od milovaného človeka! Veľmi to pomáha veriť v Boha. No ľudia veria len v svoj blahobyt, svoju žiadostivosť, a na očisťujúcu bolesť reagujú nenávisťou alebo želaním nežiť. A potom začínajú byť choré ich deti, rozpadajú sa rodiny a objavujú sa oslabení…

Začiatok všetkých zmien – zmena prístupu

Jak neutralizovat negativní emoce nahromaděné v minulosti? Prvním krokem je pokání. Pokání je prvotní změna. A pak je nutná opravdová změna v charakteru, která už nám nedovolí zakoušet pocit ukřivděnosti, nedovolí odsuzovat, bát se a litovat tak, jako dříve. Nemoc může být spojena nejen s minulostí, ale také s budoucností… Často jsme shůry léčeni tak…