O potřebě krásy

Dalo by se říci, že potřeba krásy je v pohnuté době, jakou je ta naše, povrchní a zbytečná. Válka, uprchlíci, hrozba finanční nestability dané neúměrným zdražováním všeho. Rodiny i jednotlivci omezují výdaje jen na ty nezbytně nutné a snaží se ušetřit pro dny příští. V tomto kontextu souhlasí. Mám však námitku. Či otázku: Co pro vás znamená…

Daj a bude ti dané

Pokud člověk nechce nic obětovat, ale naopak krást, potom aby poznal Boží zákony, potřebuje zažít oběti nucené: ztráty, nemoci, nepříjemnosti nebo smrt. Pokud člověk po přečtení mých knih pochopil, že štěstí je v první řadě láska a obětavost, začne v něm silně proudit vnitřní energie. Právě tato energie lásky mu umožní změnit se do hloubky…

Jaký je váš vztah k vnitřní autoritě?

Dost se s tím u lidí setkávám, pokud jde o otázky týkající se mužské části v nás, našeho otce, který by pro nás v životě měl představovat zdravou autoritu, a se kterou jsme se v realitě příliš nesetkali. Většinou ani nevíme, co je zdravá mužská, natož otcovská autorita, neboť jsme ji zažili často buď jako slabou a neurčitou, nebo agresivní, či úplně chybějící.

Stíny naší duše: Posviťme si na ně!

Perský básník Saadi von Shiraz říká: „Hluboko v moři leží ukryté poklady nezměrné hodnoty.  Jistotu najdeš na břehu.“ Stíny jsou určité dovednosti, které neumíme správně používat, a proto je vytlačujeme ze svého vědomí. Je nutné si uvědomit, že součástí života je proces učení. Vnímejme tedy stín jako příležitost něco získat, osvojit si, naučit se. Pokud stín…

Život ovlivňují traumata, která zažili předkové. Mohou za úzkosti či divné vzpomínky

Máte pocit, že vás pronásledují podivné vzpomínky nebo vzorce chování, kterým jen těžko čelíte, a především jim těžko rozumíte? Trpíte fobiemi, panickou atakou nebo různými strachy? Přitom nic z toho nemá žádnou reálnou příčinu ve vašem životě? Nemusíte věřit na zážitky z minulých životů, možná jde o transgenerační přenos, který již dnes věda uznává. Přicházíme na svět jako…