Keby ľudia vedeli…

Keby ľudia vedeli, akým veľkolepým prostriedkom na očistu duše je neopätovaná láska, alebo urážka od milovaného človeka! Veľmi to pomáha veriť v Boha. No ľudia veria len v svoj blahobyt, svoju žiadostivosť, a na očisťujúcu bolesť reagujú nenávisťou alebo želaním nežiť. A potom začínajú byť choré ich deti, rozpadajú sa rodiny a objavujú sa oslabení…

Začiatok všetkých zmien – zmena prístupu

Jak neutralizovat negativní emoce nahromaděné v minulosti? Prvním krokem je pokání. Pokání je prvotní změna. A pak je nutná opravdová změna v charakteru, která už nám nedovolí zakoušet pocit ukřivděnosti, nedovolí odsuzovat, bát se a litovat tak, jako dříve. Nemoc může být spojena nejen s minulostí, ale také s budoucností… Často jsme shůry léčeni tak…

Udělejte si pořádek ve svých vědomých i nevědomých přesvědčeních

Někdy se ptáte, proč se nedostavují žádné pozitivní výsledky, když vkládáte tolik energie a snahy do svých změn a činíte všechny možné kroky směrem ke svým cílům. Důvodem mohou být přesvědčení, která nosíte ve svém podvědomí, slova, která říkáte, aniž byste si uvědomovali jejich dopad a působení, nebo něco, co děláte či říkáte vědomě, ale nepovažujete to za překážku. Ovšem, tak jako nevidíte nos mezi svýma očima, nevidíte také tyto věci. Abyste si je mohli uvědomit a něco s nimi podniknout, potřebujete nastavit zrcadlo.

TOXICKÝ STUD – SOBECTVÍ A SEBEOBĚTOVÁNÍ II. ČÁST

zdroj:  Shumavan

Jestliže jsme vyrůstali pod taktovkou manipulace, zneužívání moci, sobectví ve formě plnění potřeb jednomu, nebo oběma rodičům, zatímco naše potřeby a emoce, i hranice, byly zcela potlačeny, nevnímány a zapomenuty, pak je jasné, že manipulace a sobectví je něco, co nám ubližovalo, zraňovalo nás to, nemilovali jsme to, ale nenáviděli a pro svůj budoucí život jsme si to ZAKÁZALI.

TOXICKÝ STUD – SOBECTVÍ A SEBEOBĚTOVÁNÍ I. ČÁST

Zdroj:  Shumavan

Dnes bych ráda vytáhla na světlo a zvědomila další důležitý aspekt mého seriálu o toxickém studu. Nosím ta slova v sobě od včerejšího dne, ale zcela vědomě ho píšu až dnes, a to zejména kvůli dnešnímu úplňku ve Lvu, který nám všem kolektivně umožní ho lépe vstřebat, vytáhnout další falešné identifikace na světlo a věřím, že se vám uleví, tak jako mě, když jsem si hluboko sáhla do sebe a odkazu mé rodové linie.