Môžeme žiť s radosťou

 

Kdyby každý člověk trávil svůj čas pouze tam, kde by dosáhl největšího dobra pro sebe i pro ty, s nimiž se sešel, svět by se změnil během jediného dne. Je důležité trávit čas tím, co podporuje vaše nejvyšší dobro. Mohu vám zaručit, že když něco není pro vaše nejvyšší dobro, nebude to ani pro nejvyšší dobro planety, ani ostatních lidí.

Možná se ptáte, co tady máte dělat, aby vám to přinášelo radost. Každý má něco, co dělá s láskou. Nepotkáte ani jednoho živého člověka, který by nenašel něco, co dělá rád.

Uzdravte hnev

Když začne prchlivost ohrožovat posvátnost vašich vztahů, uvědomte si, že uprostřed vás stále zůstává láska. Hněv může být použit jako prostředek ke zvětšení strachu nebo lásky – záleží na vašem rozhodnutí. Pokud se na někoho zlobíte, stavíte tak vlastně kolem sebe stěny, abyste se chránili před city. Ale pokud zvolíte lásku, ta odstraňuje všechny bariéry a dovoluje vám, abyste se chovali k druhému poctivě a upřímně.