O odvahe

„K životu potřebujete velkou odvahu. Zbabělci jen existují, vegetují, zbabělci nežijí, protože celý jejich život je usměrňovaný strachem, a život ve strachu je horší než smrt. Zbabělci žijí jako paranoici, bojí se všeho; nejenom skutečných věcí, mají strach i z těch nereálných neskutečných. Zbabělci se bojí pekla, duchů, mají strach z Boha. Bojí se tisíce…

Tmu našu každodennú, daj nám dnes

Ďakujeme Katke za článok 🙂 UPOZORNENIE: V tomto článku zdieľam svoje zážitky z týždňového pobytu v tme. Osobne som sa pred pobytom vyvarovávala akýchkoľvek článkov, ktoré obsahovali zážitky druhých ľudí. Chcela som do tmy vkročiť bez očakávaní a predstáv. Jediné čo som si čítala, boli praktické rady typu, čo si zobrať so sebou. Tieto rady…

Šťastný človek

Šťastný človek nemá čas na to, aby želal nešťastie iným. Šťastný človek je tak plný lásky a radosti zo života, že chcieť od neho, aby vedome ubližoval iným ľuďom, ohováral ich, škodil im a neprial, aby sa niekomu snažil spôsobovať utrpenie, alebo aby sa tešil z nešťastia iných, je nemysliteľné, absolútne nemožné… Skutočne šťastnému človeku…