Z praxe VIDA: idealizácie – nadväzujeme na priority

Konečne som sa dostala k piatej časti Lazarevovej Diagnostiky karmy. Kopec vecí mi zapadlo do skúseností, ktoré som získala za posledný polrok. Nie len vo vzťahu k sebe, ale hlavne z množstva ľudí, s ktorými komunikujem/pracujem/spolupracujem. Je zaujímavé ako veci do seba zapadnú- alebo sa ukážu, ale v inej podobe. Akoby na utvrdenie toho predtým.