Čomu dávame myšlienky a emócie?

Keď myslíte na to, že sa môže stať niečo zlé, priťahujete si nešťastia. A čím reálnejšie si tieto nešťastia predstavujete, tým viac si škodíte. Disciplína vedomia je teraz, keď sa u nás objavila vysoká úroveň energie, veľmi dôležitá. Jedným zo základných zákonov Vesmíru je – nespôsobovanie zla ani v myšlienkach. Teraz to nemôže byť len…

Sebaúcta je…

Člověk, který nenašel vlastní sebe-hodnotu, neuzdravil vztah k sobě a nepotkal se s velkolepostí vlastního bytí, uvidí vaše projevy úcty, lásky a ocenění jeho existence jako adoraci, lpění, závislost a jiné formy slabosti. Nepochopí, že bytostné, autentické a zdravé ocenění druhého člověka vyvěrá z moci a schopnosti uvidět vedle svého vlastního božství také božství toho…

Naše tiene, naša tma

Člověk, který nerozpoznal vlastní komplexy a projekce mysli, vrhá své vlastní stíny na vnější svět. Čím více se člověk cítí znechucen vnějším světem, lidmi a situacemi, čím více temnoty vidí v druhých, tím méně si je vědom vlastního stínu. Dokud v druhých lidech vidíte hlavně zlo a negativní vlastnosti, které ve vás probouzejí různé emoce,…

Mužský a ženský princíp

EGO potřebuje makat, aby získalo potvrzení z vnějšku o své velikosti a důležitosti, aby neztratilo smysl své existence. Proto EGO hodnotí, soudí, obhajuje, vysvětluje, vyžaduje, tlačí, viní, zastrašuje a předstírá, dožaduje se, přivlastňuje si, žárlí, závidí, soutěží a porovnává se. EGO JE MUŽSKÝ PRINCIP. Bez jeho poznání by člověk nebyl celistvý a nemohl by se…

Sme tvorcami

Jsme Tvůrci a svou realitu si tvoříme sami. Tvoříme ji vědomě, ale tvoříme ji TAKÉ TÍM, CO NESEME VE SVÉM PODVĚDOMÍ. Pokud nevíme, co máme ve svém podvědomí, nemůžeme mluvit o vědomém tvoření. Proto ti, kteří se zaměřují výhradně na světlo, vše krásné, blažené, zářivé a úžasné a nepřijímají to potlačené, zatracené a zapomenuté ve…

Co jsou dětská traumata a jak ovlivňují náš každodenní život

Co znamená termín dětské trauma, jak vzniká, jakým mechanismem ovlivňuje naši každodenní realitu, zdraví, vztahy, osobní a spirituální růst? Každá duše, která vstupuje do fyzického těla sestupuje z vyšších realit – tedy ze sfér vyšší vibrační frekvence, kde nezná pocit nedostatku, bolesti, ztráty, zármutku, nenávisti, apod., si je již v prenatálním období jasně vědoma toho,…

KDO JE DŮLEŽITĚJŠÍ, DÍTĚ, NEBO PARTNER?

Energie v rodu proudí samovolně a přirozeně vždy směrem od starších předků k mladším. Proto jednotlivé formy a role v rodu by měly zůstávat zachovány a měly by se ctít, jinak dochází ke stagnaci nebo zastavení energetického toku, což následně spouští destruktivní program, který pak ničí všechny zúčasněné. Tedy, například, když jsou děti nuceny předčasně…