Vztahy neustále prověřují, čeho jsme schopni

Vztahy neustále člověka prověřují. Ukazují, co dokáže, jsou mu výzvou, aby svou vlastní zkušeností vytvářel a vyjadřoval stále vyšší hodnoty sebe sama, svůj stále ušlechtilejší přístup ke světu a ještě pozoruhodnější představy o sobě. Nikde to nemůže prokázat tak bezprostředně, účinně a zjevně, jako ve vtazích. Ve skutečnosti se to vše mimo vztahy ani projevit…