Vězení, jenž osvobozuje

Společenský a politický systém, ve kterém jsme dosud žili, byl založen na mužském principu. Tento princip obecně manifestuje tvořivou energii v prostoru a čase. Čili je projevován zhmotňováním našich myšlenek.  Jelikož ale nebyl dosud sloučen s ženským věčným a sjednocujícím principem, byl sám uvězněn v poutech tohoto času a prostoru. Nedokázal vidět za jeho zenit, za jeho hranice.