Zajídání emocí

Mnoho lidí uplatňuje duchovní praktiky a cvičení ve snaze dosáhnout míru a štěstí, ale z velké části má na váš stav mysli a na vaše emoce vliv také stravování. Detailněji toto téma rozebírám s Becky Blackovou ve své knize Světelná strava. Spojitost mezi jídlem a náladou byla dokázána ve stovkách vědeckých studií. Mnoho z těchto studií prokazuje, že deprese, úzkost, letargie a nutkavé chutě mohou vycházet ze špatné nebo nevyvážené stravy.

 

Otec a jeho význam v živote syna a muža

Tematike otca a otcovstva sa v našej spoločnosti venuje iba okrajovo. Otec je pre mnoho mužov niečím, čo sa dá väčšinou ťažšie dosiahnuť, je zdrojom rôznych omylov, nedorozumení. Akoby sme nevedeli kam otca zaradiť… Veľa mladých chlapcov, mužov nemá s ich otcom vyrovnaný vzťah. Nechápu ho, nevedia ako sa k nemu postaviť. Tento článok Vám môže pomôcť túto tematiku objasniť. Ukážeme si ako s týmto pracovať a ako obnoviť stratené- zapojiť odpojené. Píšem ho z postoja syna k otcovi. Ak ste muž, ktorý už má deti, môžete tento postup použiť k Vášmu otcovi- či žije, alebo nie.