Stíny naší duše: Posviťme si na ně!

Perský básník Saadi von Shiraz říká: „Hluboko v moři leží ukryté poklady nezměrné hodnoty.  Jistotu najdeš na břehu.“ Stíny jsou určité dovednosti, které neumíme správně používat, a proto je vytlačujeme ze svého vědomí. Je nutné si uvědomit, že součástí života je proces učení. Vnímejme tedy stín jako příležitost něco získat, osvojit si, naučit se. Pokud stín…

Život ovlivňují traumata, která zažili předkové. Mohou za úzkosti či divné vzpomínky

Máte pocit, že vás pronásledují podivné vzpomínky nebo vzorce chování, kterým jen těžko čelíte, a především jim těžko rozumíte? Trpíte fobiemi, panickou atakou nebo různými strachy? Přitom nic z toho nemá žádnou reálnou příčinu ve vašem životě? Nemusíte věřit na zážitky z minulých životů, možná jde o transgenerační přenos, který již dnes věda uznává. Přicházíme na svět jako…

Kým skutočne sme?

Pozoruj lidi. Jsou někteří, kteří stále hovoří o lásce a dobrotě, mají sladký, patetický úsměv a při každé příležitosti dávají najevo, že jsou láskyplní a dobří. Ale pouze zevně! Nosí masku lásky, ale když jde o činy, prozradí sobectví – protože jsou sobečtí.Oproti tomu jiný člověk, který nikdy nehovoří o dobrotě, vůbec nemyslí, že chce…