SKUTEČNÝM PROBLÉMEM NENÍ, JAK BÝT MILOVÁN, ALE JAK MILOVAT…

„Přikázání „miluj svého bližního jako sebe samého“ se jen s drobnými odlišnostmi ve svém znění stalo hlavním pravidlem společným pro všechna humanistická náboženství. Bylo by ale skutečně obtížné pochopit, proč všichni velcí duchovní účitelé lidstva přicházejí s „požadavkem“ – „MILUJ“, kdyby láska byla tak jednoduchá, jak to většině lidí připadá.