Rastieme, alebo degradujeme?

Je paradoxom našej doby, keď nešťastní dospelí vravia, že žijú pre deti, no kým to deti budú schopné a ochotné vnímať, budú z nich už dávno ďalší nešťastní dospelí, ktorí budú opäť žiť pre deti. Žije však niekto pre dospelých? Žije niekto pre rozvoj vlastného vnútra a venuje sa svojej duši tak, aby inšpiroval všetkých…

Protiklady a rovnováha

Protiklady sa rozvíjajú, dopĺňajúc sa navzájom. Ako je známe, diabol sa prejavuje v extrémoch a Boh – v zlatom strede. Emocionálne extrémy sú znakom modlárstva, pohanského myslenia. Takýto človek neuznáva rovnosť: buď sa podlizuje a uctieva, alebo sa vyvyšuje nad ostatných a ponižuje ich. Takýto človek sa šialene raduje zo šťastia a prehru prežíva mimoriadne…

Dobro a zlo

Všetko je od Boha, všetko je pre naše dobro. Len treba prísť na to, čo je to „dobré“. • Tí, ktorým je zdravé telo prospešné, sa stávajú otrokmi žalúdka a chtíče Nikdy nepochopia božskú logiku. Takíto ľudia sú jednoducho fyzicky neschopní byť monogamní. • Tí, pre ktorých je dobro prosperita, moc, schopnosť, vnímajú akúkoľvek nepríjemnosť,…

Čomu dávame myšlienky a emócie?

Keď myslíte na to, že sa môže stať niečo zlé, priťahujete si nešťastia. A čím reálnejšie si tieto nešťastia predstavujete, tým viac si škodíte. Disciplína vedomia je teraz, keď sa u nás objavila vysoká úroveň energie, veľmi dôležitá. Jedným zo základných zákonov Vesmíru je – nespôsobovanie zla ani v myšlienkach. Teraz to nemôže byť len…

Mužský a ženský princíp

EGO potřebuje makat, aby získalo potvrzení z vnějšku o své velikosti a důležitosti, aby neztratilo smysl své existence. Proto EGO hodnotí, soudí, obhajuje, vysvětluje, vyžaduje, tlačí, viní, zastrašuje a předstírá, dožaduje se, přivlastňuje si, žárlí, závidí, soutěží a porovnává se. EGO JE MUŽSKÝ PRINCIP. Bez jeho poznání by člověk nebyl celistvý a nemohl by se…