Nepřebírejte negativitu druhých do své reakce na ně

Když vám lidé způsobují bolest nebo se zlobí, uvědomte si, že si říkají o vaši lásku. Nechtějí, abyste se znovu stáhli, zlobili, urazili nebo se bránili. Dokonce i téma hovoru je pro ně často zcela nepodstatné. Mají svou vlastní bolest, která s vámi často nemá moc společného. I když vám svou bolest dávají za vinu, jde o jejich vlastní vnitřní bolest, pocházející z míst v jejich srdci, která ještě nejsou otevřená.

Ako civilizácia sme…

Ako civilizácia sme za pár posledných rokov nesmierne pokročili vo viacerých smeroch. Napriklad sme vynašli spôsob ako prežiť vďaka duseniu samých seba. Spôsob ako uzatváraním do seba a do svojich príbytkov dosiahneme, že sa budeme môcť v budúcnosti opäť uzatvoriť dokonca bez toho, že by to niekomu ešte vôbec prišlo divné. Vynašli sme spôsob ako…

ROK 2022 – Schumavan

Být v meziprostoru, ve kterém se dokončuje staré a nové ještě není na dohled, je z povrchního a zcela hmotného úhlu pohledu, vždy něco, co kolektivně vyvolává strach a paniku. Čím více se v nás probouzí uvědomění, že neexistuje jen tento hmotný svět, ale že jsme součástí mnohem většího a nepoznaného prostoru, který se řídí…