Zachovanie zdravia

Jedním z hlavních vnějších rozdílů křesťanství od ostatních náboženství je obrovské množství uzdravených nemocných. Proč to bylo možné? Protože Kristus našel mechanizmus pro očištění duše. Problémy duše způsobí vznik nemocí ducha a těla. Duše se očišťuje nepřetržitým citem lásky k Bohu a pocitem jednoty s Ním. Jestliže zachováváme lásku k Bohu, když jsou uraženy a…

Všetkým ženám

Pokud se žena identifikuje s rolí matky, pečovatelky, hospodyňky, služtičky, putičky…. aniž by to byla její přirozená vášeň, ale dělá to proto, aby vyhověla, zavděčila se, pak ztrácí svoji ženskou esenci. Po čase se z ní může stát zahořklá a utrápená manželka, která nemá vlastní důstojnost a to bývá nejčastější příčinou odcizení a nevěry ve…

DEDIČNÉ UMENIE PREŽÍVAŤ ŽIVOT

Pevne verím, že už si konečne unavený byť neustále unavený zo života..Verím, že už ťa konečne prestalo baviť žiť život, ktorý ťa nebaví.Pretože dnes je dokonalý deň pochopiť, že každý deň je dokonalý. Dokonalý vďaka príležitosti uvedomiť si, že je to len a len náš pohľad, ktorý ho robí dokonalým či nedokonalým. Nie je totiž…

Poctivosť

Poctivost je jedna z nejvzácnějších ctností, nejen proto, že se s ní setkáváme zřídka, ale i proto, že v sobě zahrnuje mnoho jiných, velmi cenných vlastností. Je právě tak věcí srdce a rozumu, jako i vnějšího projevu.

Abychom mohli někoho charakterizovat jako poctivce, nestačí k tomu jen jeho přímočaré a spravedlivé jednání, neboť by při tom mohla hrát roli i vypočítavost, podvědomý zájem získat výhody hmotné nebo jiné povahy, například pochvalu, dobré jméno, popularitu, slávu a podobně. K poctivosti je potřeba celou osobu – nitro i vnějšek – celistvost, úplnou pravdivost ducha i vnější činnosti. Teprve tehdy je nitro čisté, tvář jasná, oko zářivé a

pokoj v celém vystupování – všechno to jsou znaky poctivého člověka.

Každý člověk má svůj stín

Dokonce i ti, které jsem osobně potkala a o nichž se hovoří jako o osvícených nebo vysvobozených, měli své menší nebo větší neduhy. Tím nechci nijak umenšovat jejich hodnotu.Zkrátka a dobře, rodíme se sem, abychom se rozvíjeli.Tedy z nepoznaného učinili zažitou zkušenost.Běžný člověk má svůj systém nastavený tak, že nevědomá složka tvoří kolem 95% jeho…

Správny postoj k budúcnosti

ZDRAVIE JE NIELEN SPRÁVNE CHOVANIE SA V MINULOSTI ALE AJ SPRÁVNY VZŤAH K BUDÚCNOSTI. O tom, že budúcnosť je dôležitejšia ako prítomnosť.(prepis z videa)“Čítajúc indickú filozofiu, alebo Starý Zákon si myslíme a chápeme, že choroba ide z minulosti. Kedysi si „nahrešil“, nakopilo sa to – tak teraz „dostaneš“. Preto choroba bola trestom za minulé hriechy.…