Vězení, jenž osvobozuje

Společenský a politický systém, ve kterém jsme dosud žili, byl založen na mužském principu. Tento princip obecně manifestuje tvořivou energii v prostoru a čase. Čili je projevován zhmotňováním našich myšlenek.  Jelikož ale nebyl dosud sloučen s ženským věčným a sjednocujícím principem, byl sám uvězněn v poutech tohoto času a prostoru. Nedokázal vidět za jeho zenit, za jeho hranice.

 

Nocebo efekt

Existence efektu placebo je poměrně široce známa, a to již velmi dlouho a nemuseli jsme čekat s jeho prokázáním na mimořádně drahé vědecké výzkumy (viz rčení „Věř a víra tvá tě uzdraví!“). Placebo efekt lze definovat jako pozitivní účinek látky či energie tzv. „objektivně neúčinné“, s tím, že subjekt přijímající tuto látku či energii považuje za objektivně účinnou a tudíž pozitivní účinek předpokládá a očekává.