Na dnes…

Nepotřebuješ brát povzbuzující prostředky, abys podpořil roztřesené ego, nemluv hlasitě ani neupozorňuj na svá dosažení. Nepotřebuješ a necítíš nejmenší potřebu dělat dojem na druhé, ať na jednotlivce nebo celé skupiny, ani získávat jejich přízeň, ani podporovat jejich ega tím, že budeš předstírat, že souhlasíš s jejich názory nebo, že přijímáš jejich činy. Nemůžeš jim dovolit,…

SKUTEČNÝM PROBLÉMEM NENÍ, JAK BÝT MILOVÁN, ALE JAK MILOVAT…

„Přikázání „miluj svého bližního jako sebe samého“ se jen s drobnými odlišnostmi ve svém znění stalo hlavním pravidlem společným pro všechna humanistická náboženství. Bylo by ale skutečně obtížné pochopit, proč všichni velcí duchovní účitelé lidstva přicházejí s „požadavkem“ – „MILUJ“, kdyby láska byla tak jednoduchá, jak to většině lidí připadá.