Zlo a dobro

Hodnoty blahobytu a skutočné hodnoty si posledný mesiac uvedomujeme oveľa viac, ako kedykoľvek predtým. Na čom skutočne záleží a čo má v našom živote význam. Každé zlo je vždy na niečo dobré. Vždy to tak je. Preto je dobré prijímať čokoľvek, čo nám prichádza do života pokojne a s pokorou. Len tak nájdeme odpovede, prečo a na čo to prišlo 😉

„Naše želania sú obrátené do budúcnosti“

zdroj:  Sergej Lazarev – Diagnostika Karmy

Čím viac sa na ne sústreďujeme a robíme si z nich cieľ, tým viac na nich začneme závisieť. Závislosť vytvára strach. Začína závislosť na budúcnosti – objavuje strach z jej straty. Strach z budúcnosti vyvoláva zlé myšlienky o iných ľuďoch. Všetko sa to premení na zlé myšlienky o sebe.