Poctivosť

Poctivost je jedna z nejvzácnějších ctností, nejen proto, že se s ní setkáváme zřídka, ale i proto, že v sobě zahrnuje mnoho jiných, velmi cenných vlastností. Je právě tak věcí srdce a rozumu, jako i vnějšího projevu.

Abychom mohli někoho charakterizovat jako poctivce, nestačí k tomu jen jeho přímočaré a spravedlivé jednání, neboť by při tom mohla hrát roli i vypočítavost, podvědomý zájem získat výhody hmotné nebo jiné povahy, například pochvalu, dobré jméno, popularitu, slávu a podobně. K poctivosti je potřeba celou osobu – nitro i vnějšek – celistvost, úplnou pravdivost ducha i vnější činnosti. Teprve tehdy je nitro čisté, tvář jasná, oko zářivé a

pokoj v celém vystupování – všechno to jsou znaky poctivého člověka.

Každý člověk má svůj stín

Dokonce i ti, které jsem osobně potkala a o nichž se hovoří jako o osvícených nebo vysvobozených, měli své menší nebo větší neduhy. Tím nechci nijak umenšovat jejich hodnotu.Zkrátka a dobře, rodíme se sem, abychom se rozvíjeli.Tedy z nepoznaného učinili zažitou zkušenost.Běžný člověk má svůj systém nastavený tak, že nevědomá složka tvoří kolem 95% jeho…

Správny postoj k budúcnosti

ZDRAVIE JE NIELEN SPRÁVNE CHOVANIE SA V MINULOSTI ALE AJ SPRÁVNY VZŤAH K BUDÚCNOSTI. O tom, že budúcnosť je dôležitejšia ako prítomnosť.(prepis z videa)“Čítajúc indickú filozofiu, alebo Starý Zákon si myslíme a chápeme, že choroba ide z minulosti. Kedysi si „nahrešil“, nakopilo sa to – tak teraz „dostaneš“. Preto choroba bola trestom za minulé hriechy.…

Cesty k sebe

Bůh po velké potopě lidem slíbil, že už na ně žádnou potopu v budoucnu nechystá. Přikázal lidem, aby se rozptýlili a usadili po celé zemi. Lidé v Babylonu však byli nedůvěřiví a nechtěli věřit božímu slibu a tak se rozhodli, že sami postaví věž až do nebe, kde budou moct žít všichni pohromadě a odkud…

O pľúcach

Tento mesiac patrí podľa TČM pľúcam, tak sa pozrime, čo s nimi treba robiť, aby boli v poriadku 🙂 Z duchovního hlediska jsou plíce symbolem kontaktu, komunikace, výměny, svobody, lehkosti, spojení vnitřního plicního stromu s vnějšími stromy, se kterými jsme spojeni v koloběhu dýchání. Naším úkolem je vytvářet a udržovat kontakt s vnějším světem, spojení…

Odpovědnost

Cítíte se slabí, protože nemilujete sami sebe – láska je totiž výživou, je to vaše síla. Jak můžete cítit odpovědnost? Stále přehazujete svou odpovědnost na ramena někoho jiného. Bůh je odpovědný, osud je odpovědný, Adam a Eva jsou odpovědní. Had, který oklamal Evu, aby neuposlechla Boha, tento had je zodpovědný. Vidíte pitomost veškerého takového přehazování odpovědnosti na někoho jiného? Na hada před snad miliony lety…