Vnímání prostřednictvím emocí

Jste dnes šťastní? Nebo smutní? Na chvíli si vzpomeňte, jak jste vnímali sami sebe těsně po probuzení. Vraťte se v čase zpět a uvědomte si, jak jste se cítili, a pak si projděte celý den. Vzpomeňte si na některé své emoce, uvědomte si, s kým jste dnes byli a jak se měnila vaše emocionální energie. Ovlivnili vás nějak lidé, s nimiž jste se sešli nebo na něž jste mysleli?

Oheň na zemi

Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!
Lukáš 12:49

Chcete-li vědět, co to znamená být šťastný, podívejte se na květinu, na ptáka, na dítě; to jsou dokonalé obrazy božího království. Neboť žijí z okamžiku na okamžik ve věčném teď bez minulosti a bez budoucnosti. A tak jsou ušetřeni viny a strachu, které tolik mučí lidské bytosti, a jsou plni čiré radosti z žití a netěší se ani tak z lidí a věcí, jako ze života samotného. Jakmile vaše štěstí způsobuje či udržuje někdo či něco vně vás, zůstáváte nadále v zemi mrtvých. Až budete jednou šťastni naprosto bezdůvodně, až se budete těšit ze všeho a zároveň z ničeho, budete vědět, že jste našli zemi nekonečné radosti zvanou království boží.

Vaše přesvědčení o světě vám vytvářejí realitu, kterou budete zažívat

Může k tomu docházet na velmi jemné úrovni. Když si například myslíte, že vás lidé neberou takové, jací jste, a že se musíte velmi snažit, aby s vámi byli spokojeni, pak si takové lidi do svého života přitáhnete. Nakonec se možná budete stýkat i se svými přáteli jen tehdy, když jsou unavení a nemají chuť dávat. Cokoli považujete za pravdu o svých přátelích nebo jiných lidech ve vašem životě, to si vytvoříte jako svou zkušenost s nimi. Říkáte-li si například „tento muž je ke mně milý a citlivý“, vytvoříte si to ve vašem vztahu.

Bítnici, Konvencie, Postoje v spoločnosti a niekoľko mojich úvah

Sú dve hodiny v noci a ja zasa raz nemôžem spať. Počúvam Janis Joplin a spolu s ňou si užívam prchavé 60 roky minulého storočia. I keď je to už niekoľko desiatok rokov čo je mŕtva, duch jej hudby stále žije a jeho nehynúca sila je pripravená dať na vedomie každému, kto načúva, svoje posolstvo. Hovorí ku mne a to cítim už dlhšiu dobu. Tento článok venujem tebe Janis, veľkej milovníčke, umelkyni a silne individuálnej osobnosti, aká sa dnes len ťažko niekde nájde. Narodila si sa do obdobia, kedy spoločenské konvencie drtili ameriku a vďaka tebe mnoho ľudí pochopilo, že mnohé spoločenské hodnoty sú len atrapou, nástrojom na ovládanie ľudí. Väčšinou si ju ľudia spájajú s najvýznamnejšími osobnosťami hnutia Hippies, ale sama Janis sa radila do kategórie slobodných umelcov zvanej: ,, beat generation ,,. Kto je teda tento pre vás mnohých neznámy človek?