ODOLNOSŤ.. (Rezilencia)

Rezilencia sa chápe ako psychická odolnosť, nezdolnosť jednotlivca, schopnosť vyrovnať sa s „ranami osudu“, žiť a konať dobre napriek biologickým, psychologickým a psychosociálnym rizikám vývoja. Každý jedinec má INÚ mieru odolnosti, t. j. mieru schopnosti vyrovnať sa s nepriaznivými životnými situáciami. Slovo (rezilencia) ODOLNOSŤ pochádza z latinského resilire, čo znamená:odraziť sa od zeme… Rezilencia(Odolnosť) je…

Osobnostní rysy emocionálně nezralých lidí

OSOBNOSTNÍ RYS VS. DOČASNÝ EMOČNÍ ÚPADEK Existuje rozdíl mezi emocionální nezralostí coby osobnostním rysem a dočasným emočním úpadkem. Každý člověk může někdy ztratit kontrolu nad svými emocemi a stát se impulzivním, když je unavený nebo vystresovaný. A většina z nás si zažila opravdu mnoho těžkých chvil. Je-li však člověk emocionálně nezralý, pak se určitý typ chování objevuje…

Múdrosti vekov

Pozri sa na mňa a prestaň sa sťažovať. Dám ti pár rád, ako žiť dobre, nielen prežívať…Pozri sa na mňa, žijem a stále sa usmievam.– Poďakuj vždy za všetko– Keď môžeš jesť…jedz– Keď môžeš spať…spi– Keď sa môžeš tešiť… užívaj si to– Keď môžeš pracovať…pracujAk ešte môžeš, hraj sa s deťmi, miluj sa, alebo kráčaj…

ŽENA, KTERÁ NEDOSTALA POZORNOST

a laskavou mateřskou péči jako malá holčička, není dlouho připravená dospět. Dlouhou cestu má před sebou, cestu pouští, cestu temným lesem, cestu ohněm.Už od dětství si zvykne na to, že musí potlačit své vlastní instinkty a přizpůsobovat všemu, co její okolí žádá.Neví, kým je.Neví, že má hodnotu.Necítí své tělo.Najde si muže, který ji bude ovládat…

Otvoriť sa…

Musíme sa zmieriť s tým, že mnohým chýba druhý modul vnímania – hlboká empatia, krištáľovo čisté intuitívne vnímanie, duchovné spojenie, ktoré v okamihu porovnáva procesy, osoby, konštelácie s frekvenciou PRAVDY. Inak čakáme na deň, ktorý nikdy nenastane, ak očakávame, že všetci raz otvoria oči. Je dôležité uvedomiť si, že existujú rôzne druhy ľudí, ktorí sú…

NIČ A NIKTO VÁM NESTOJÍ V CESTE…

Nikto vám nestojí v ceste, ale myseľ má tendenciu hádzať svoju zodpovednosť na niekoho iného. Myseľ si stále hľadá obetných baránkov. A to je trik mysle, aby sa zachránila, aby sa ochránila.Okrem vás samotných vám nikto nestojí v ceste, len vy si prekážate na ceste. Nenadávajte na ňu.Nehovorte Judáš; nehovorte Diabol, Satan, Belzebub; nikto vám…