Toxickí moralisti

Pozor aby sme aj my sami neboli takými ľuďmi. Čím väčšia kritickosť a odsúdenie iných, tým väčšia duchovná pýcha. Psychopat alebo psychopatka, či už v politike alebo bežnom živote operuje svojim výstredným „toxickým moralizmom“. Svoje okolie dokážu neustále odsudzovať a konanie iných sú schopní pohotovo hodnotiť, akoby oni boli tým jediným kritériom morálnosti v zmysle…

Kdy už se pustit a odejít?

Každý z nás už zažil chvíle, kdy si nebyl jistý, jaký krok by měl dále učinit – a zda by vůbec nějaký měl dělat. 
„Mám v tomto vztahu zůstat a nebo mám odejít? Mám si udržet tuto práci, a nebo se podívat po jiné? Jsem šťastný v tomto městě a nebo bych se měl odstěhovat jinam?“
I když se můžete cítit velmi zmateni při takovém rozhodování, existují snadno rozpoznatelné varovné známky, které vám řeknou, kdy už je čas jít.