Svoboda

Svoboda je nejdůležitější věcí pro všechny bytosti. Svoboda – to je možnost rozhodovat sám za sebe, žít svůj život a vědět, že neexistuje nic a nikdo, kdo by tě mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit. Vědět, že ty jsi ten, kdo tvoří svůj život. Nepociťuješ závislosti, vnímáš jen cestu svého osudu, po…

Čítať viac

Na dnes…

Nechť nikdo nehledí svrchu na chyby druhých a na to, co vykonali nebo nevykonali, nýbrž nechť se soustředí na to, co sám vykonal. Dhammapadam

Čítať viac