všetko o práci na sebe + mnoho z duchovného sveta

Drahí priatelia, ako som avizovala, namiesto nášho letného seminára Eldhwienum (ktorý žiaľ pre nedostatok času nestíhame), som znovu prijala pozvanie do Luhačovíc. Jarné stretnutie bolo len pre ženy, ale tentoraz sú vítané obe pohlavia :) O čom to všetko bude, kam sa prihlásiť a zvyšok informácií nájdete tu:

Read the rest of this entry »

ZÁKON SVOBODY

Zákon svobody staví člověka v každém okamžiku před hojnost stvoření a dává mu svobodu volby,zároveň ho ale nutí k rozhodnutí.Když se nerozhodnete,je to také rozhodnutí.Bez ohledu na to,jak se rozhodnete,nesete důsledky svého rozhodnutí.Určujete své “vnitřní obrazy”,které vytvářejí váš život.Máte svobodu volby,jestli se rozhodnete pro královskou cestu poznání,nebo pro normální cestu učení skrze nemoci a trápení.

Read the rest of this entry »

Najväčšou stratou v živote nie je smrť.
Najväčšou stratou je to, čo v nás umiera, keď žijeme.
(Norman Cousins)

ZÁKON HARMONIE

Tento důležitý zákon vyrovnává rozličná působení a stará se o to,aby byla neustále zachovávána harmonie a nebo alespoň co nejrychleji opět nastolena.

Read the rest of this entry »

Lidská bytost je součástí celku vesmíru. Je však omezená v čase a prostoru. Prožívá sama sebe, své myšlenky a pocity jako něco odděleného od zbytku. Tento optický klam omezuje naše osobní touhy a lásky na několik blízkých osob. Naším úkolem je odpoutat se od tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh našeho soucitu na všechny živé tvory a celou přírodu v její kráse.
Albert Einstein

ZÁKON REZONANCE

Stejné přitahuje stejné a je posilováno stejným.Nestejné se navzájem odpuzuje.Silnější ovládá slabší a přizpůsobuje si je.

Každý může přitahovat pouze to,co odpovídá jeho současné vibraci.

Strach tedy přitahuje to,čeho se bojíme.

Read the rest of this entry »

Nechejte mluvit své srdce. Srdce je v přímém kontaktu s lidskou duší a když mluví srdce, pak se ve vás i přes možné protesty mysli něco mění. Vaše srdce otevírá jiná srdce a dává šanci skutečné lásce.
(Miguel Ruiz)

ZÁKON MYŠLENÍ

Každá jednotlivá myšlenka mění náš osud,způsobuje úspěch,nebo smůlu,nemoc nebo zdraví,trápení,nebo štěstí.Musíme se proto naučit zacházet se svým myšlenkovým nástrojem pokud možno správně.

To především znamená naučit se opravdovému pozitivnímu myšlení,tj.uvědomit si vše,co se mi přihodí,je ve skutečnosti pro mě dobré,protože jsem to z nějakého důvodu učinil nezbytným a přihodilo se to proto,aby mi to sloužilo a pomáhalo.

Read the rest of this entry »

Chybí vám něco? Máte nějakou závislost? Máte pocit, že nejste úplní? Něco hledáte? Vše je iluze. NIC VÁM NECHYBÍ!! Pokud máte tyto pocity, neobracejte se ven, ale dovnitř. Až příště budete mít pocit, že vám něco chybí, že po něčem toužíte, že máte na něco chut, že jste sami, že něco potřebujete, že jste nemocní, že nemáte peníze, práci, lásku nebo se bojíte, cokoliv. Zavřete oči, zklidněte dech a ponořte se do svého nitra, běžte tak hluboko jak jen to půjde, jako byste sestupovali po schodech, jeden po druhém… Možná budete překvapeni až najdete…..

(z FB)

Veškeré dění na tomto světě podléhá principu příčiny a důsledku.Veškeré viditelné stvoření je,jak už název napovídá,působení,za nímž vždy stojí nějaký stvořitel,jehož vůle se tak projevuje.Kde je stvoření,musí být vždy stvořitel,neboť zákon říká:”Nic nepochází z ničeho.”

Read the rest of this entry »

Když se duše zrodí, jejím prvním záměrem je hrát si. Dítě cítí žal, když je v prostředí, kde nejsou hry povolené. Mnoho dětí bylo vychováno tak, že si musely o všechno říkat rodičům; nemohly činit žádná vlastní rozhodnutí. Jiné byly vychovány pod příkrovem dokonalosti. Nebylo jim dovoleno mýlit se. Jinými slovy, nebylo jim dovoleno se učit, takže nyní mají obavy z rozhodování. Všechny tyto zážitky přispívají k vývoji narušeného dospělého.

Read the rest of this entry »

Věř v život – a povede tě to za světlem. Věř ve štěstí – a přitáhneš je. Ani v neštěstí nedovol, aby se tvůj zrak zakalil a abys neviděl to, co je skutečné. Skutečný je duch Života, nekonečný duch dobra, který chce nikoli tvou bolest, ale tvé blaho.

Seneca

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 21. do 27.července. Dnes ke mně promluvily tyto karty, které jsme vytvořili společně s mým synem Charlesem Virtue, jehož s respektem a také po pravdě nazývám Králem indigových lidí. Pokud znáte indigového člověka, víte, že tito lidé jsou vůdci se silnou vůlí. Mají vnitřní detektor lži, kterému věří. A také vědí, že jsou na tomto světě povoláni k tomu, aby mu pomohli ohromnými způsoby, hlavně tím, že sem znovu vnesou integritu a pomohou odbourat starou energii korupce a podvodů. Indigoví lidé jsou zastoupeni ve všech věkových kategoriích, avšak většině z nich je momentálně kolem 20 až 30 let. V tomto věku je jich velmi mnoho, ale jak jsem řekla, jsou zastoupeni v každém věku. Napsala jsem o tom i knihy, ve kterých je spousta informací o současných indigových lidech. 

Read the rest of this entry »

Od Lorny Byrne

Read the rest of this entry »

Z toho,co můžeme mít ve vnějším světě,nás nic neudělá šťastnými.Štěstí nelze vlastnit.Śťastný může člověk pouze být.Dokud hledám štěstí venku,bude moje hledání marné.Šťestí mohu nalézt pouze v sobě.Šťěstí v sobě najdu,když životu takovému,jaký je,řeknu bezpodmínečné “ano”.

Read the rest of this entry »

Kto veľa prachu víri, musí tiež veľa prachu zhltnúť.004

Galsworthy J.

Když se na vás lidé zlobí, nemluví s vámi laskavě nebo říka­jí nepravdivé věci, je nejlepší naučit se jim odpouštět. Je moud­ré učit se nereagovat na negativitu a strach druhých.

Read the rest of this entry »

Řekněme si to na rovinu: Coby nápomocní lidé mají pozemští andělé velmi vytížené a zaneprázdněné životy. Dobrovolně pomáháme různým lidem a organizacím, protože máme přirozené nutkání poskytovat svou podporu druhým. Ale tyto naše zaneprázdněné životy nás obírají o čas i energii. Co může tedy pozemský anděl udělat?

Nejjednodušší cesta, jak mít více času, je zvýšit množství své energie, kterou máte. Když máte více energie, dává vám to v rámci dne k dispozici více užitečných hodin. Namísto abyste ihned po večeři “odpadli”, zjistíte, že máte dostatek energie až do půlnoci. A pak se dobře vyspíte a probouzíte se se štěstím a radostí už v 6 hodin ráno.

 

Read the rest of this entry »

Výhru má, kto krásnu dušu ľudskú našiel, väčšiu, kto ju udržať znal v (33)-690732čistote, ale najväčšiu, kto ju zblúdilú zas zachránil.

Herder

Jsme muži a ženy, jsme i lidmi, ale nikdo z nás v životě nedosahuje kvalit komunikace člověka. Jak říká pramen z nejpovolanějších a to přímo Bible, kniha Mojžíšova první, Genesis, verš 27: “I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu, stvořil jej, muže a ženu stvořil je.”

Read the rest of this entry »

Každý člověk ve svém životě by měl dojít poznání, že všichni bez rozdílu čerpáme z vesmírných sil kolem nás. Ano nedochází nám to přes naše věčné pinožení. Malichernosti života. Všechny fyzikální síly na nás mají velký vliv. Den a noc, úplněk, sluneční aktivita a erupce. Strava, pitný režim, dech. Mohli bychom jít dál a dál v popisu na čem jsme závislí.

Read the rest of this entry »