Posolstvo Dalajlámu: Návod pre život

,,Slnko je von, ale slnko je aj v našom vnútri. Naše vnútorné slnko, ktoré nezhasne ani v najtvrdších časoch nás podrží večne. Keď príde čas, to vnútorné slnko sa ešte viac rozjasní a dosiahne silu tisícich sĺnk a bude žiariť tak nádherné svetlo, že sa stane hviezdou pre tie ostatné ktoré sa dobre nevnímajú a nevidia. Svojou žiarou im pomôže v rozjasnení vlastnej duše a nájdeniu pochopenia, lásky a odpustenia,, Vladimír

Sila odpustenia

Stále sa učíme a prichádzame na nové veci.  Po prečítaní Lazarevovej Diagnostiky karmy (4 knihy) som si uvedomila, ako negatívne energie dokážu deštrukčne vplývať na nás samotných, na naše deti, na náš rod, rodovú líniu, domáce zvieratá, veci.

Čím platíme za splnené priania

Čo sa stane, keď si človek praje pre seba magicnejakú pozemskú vec (peniaze, lásku,úspech…)? Prianie samo o sebe je procesom veľakrát predstavovaného obrazu toho, čo chceme, sprevádzaného silnými emóciami. Čím silnejšie je prianie, tým vyššia je úroveň emočných prežitkov a tým viac energie sa uvoľní do jemnohmotného sveta. Takéto silné emočné vyžarovanie je zachytávané duchmi, ktorí užívajú energiu odpovedajúcu pre svoju vlastnú existenciu a časť používajú na vytváranie našich nutných záležitostí.  – s prianím, aby došlo k ich realizácii.