VSTUP DO MUŽSKÉHO ŽIVOTNÍHO POSLÁNÍ SKRZE ŽENSKOU POSVÁTNOU ESENCI

 

Aby se žena otevřela své ohromné, přirozené sexuální plnosti, musí důvěřovat muži svým srdcem, duší a posvátným ženským jádrem.

Musí cítit, že poznal, že je bohyní v inkarnované formě. Musí poznat, že jeho jádro – jeho mužnost – je hluboce vyživována spirituální ženskostí a že jen oddáním se této posvátné Shakti síle se může stát takovým mužem, po kterém prahne (a svět velmi potřebuje).

Následuji svůj rytmus – následuji svou sílu…

Neustále někam spěcháme …abychom byli někde „včas“. Není divu, že pak naše tělo vnímáme jako mechanický nástroj, který nás má dopravit z bodu A do bodu B, nástroj či objekt, který nám má pouze sloužit… a ne jako Milost, skrze kterou můžeme prožívat život jako Dar, se všemi hlubokými vhledy a otevření se svému nejvyššímu…

O modlitbe

Zamyslime sa nad tým, v čo m je zmysel akejkoľvek modlitby. Modlitba začína myšlienkami a slovami. Vyslovujete text a zároveň ho chápete. Ale toto môže byť skutočne prázdne chvenie vzduchu, ak sa vaše myšlienky a slová nezmenia na pocity. S Bohom môžeme komunikovať len na úrovni našej duše a duša – to sú naše pocity.…