Napodobování je ztrátou sebe sama

Všichni se rodíte jako svobodní, ale většinou umíráte jako otroci. Počátek života je svobodný a přirozený, pak se však do něj vměšuje společnost, objevují se pravidla, morálka, disciplína, různé typy vzdělání… Mizí nespoutanost, přirozenost a bezprostřednost. Začínáte kolem sebe vytvářet jakýsi pancíř, jste stále víc spoutáni, už nemáte svou vnitřní pružnost.

Vnímání energie druhých (1/3)

Mnozí z vás rozvíjíte svou schopnost vnímat hlouběji své já a nepodléhat masovým a skupinovým myšlenkám, které s vámi neladí. Energie je jako proud, často plyne kolem a míjí vás. Můžete se na ni dívat třeba jako na vůni šířící se ve vzduchu, která vás ovlivní podle toho, do jaké míry si ji uvědomujete a jak se rozhodnete na ni reagovat. Čím více jste si vědomi sami sebe, tím méně se vás dotýkají vnější vlivy. A naopak, čím méně si sebe uvědomujete a čím méně vědomě věnujete pozornost tomu, kdo jste, tím více energií vás ovlivní.