CO JE DOBRO A ZLO

Především to není to, co si většina lidí myslí. Díky různým náboženstvím vznikl čert, očistec a nebe. Důvod, proč to tak popsalo náboženství je, aby lidi zastrašovalo a tak je přinutilo věřit v jejich víru ve svůj prospěch. A jaký by to měl být prospěch? Moc a peníze. Pravé náboženství neexistuje. Není nutné být ve spolku a řídit se pochybnými pravidly, které nám určují, jak máme žít a co máme činit. To, co je důležité u každé bytosti je poslouchat svoji intuici a své srdce.

JSI DŮLEŽITÁ BYTOST

Vesmír je velice popracovaná a ve všech směrech dokonalá žijící bytost.
Lidé ji často nazývají různými jmény a názvy. Někdo jí jmenuje Bohem, někdo zase Bohyní, jiní ji nazývají Nekonečnem, Světlem, Alláhem, Prozřetelností, Duchem atd. To záleží na dané kultuře. Někdy je to kultura o svobodě, nebo o manipulování a někdy o fanatismu.