Uzdravte své nejistoty

Občas si nejste jisti svou hodnotou a pochybujete o tom, zda si zasloužíte lásku. Máte strach, že vás nikdo nemá rád, nebo dokonce, že vás má rád, a cítíte se sami. To jsou okamžiky, kdy vám stojíme nejblíže a zaštiťujeme vás před vašimi vlastními bolestnými emocemi. Pokud bychom dovolili, aby vás tyto energie obklopily, vyvolaly by zraňující situace, které jste si vědomě nevybrali.

Co je láska

Láska je naléhavé nutkání být zajedno s celkem, hluboké nutkání rozpustit sebe i ostatní a dosáhnout tak jednoty. Láska je taková proto, že jsme odtrženi od svého vlastního zdroje; a z tohoto oddělení vzniká touha vrátit se zpátky k celku, být s ním zajedno. Když vytrhneme ze země strom i s kořeny, bude toužit po tom, aby mohl zakořenit, protože to byl jeho skutečný život. Teď umírá. Oddělen od země, nemůže strom existovat. Strom musí existovat v zemi, se zemí, skrze zemi. A taková je i Láska.

Potřeba lásky

„Láska a soucítění přinášejí nejvíce štěstí z toho prostého důvodu, že jsou naší přirozenosti nejbližší. Potřeba lásky je samotným základem lidské existence. Vyplývá z naší hluboké vzájemné závislosti. Ať jsme jako jedinci sebevíc schopní a vynalézaví, sami bychom nepřežili. Ať se ve vrcholném období života cítíme být jakkoli nezávislí a plní energie, v nemoci, pokročilém věku či raném dětství jsme odkázání na pomoc druhých.