Práca na sebe

Tedy práce na sobě. Nejprve skrze pokání je nutné odstranit agresi vůči Bohu. Pak prostřednictvím pokání, odpuštění, přehodnocení celého svého dosavadního života je třeba zbavit se agrese vůči sobě. A pak bychom se měli zbavovat agrese vůči druhým lidem. Teprve když se duše očišťuje, začínají skutečné změny. Pokud však jsme začali s procesem změny charakteru…

Nicnedělání

Nejlepší je, když nemusíte nic dělat. Nicnedělání vyžaduje hodně odvahy. K činnosti není odvaha zapotřebí, protože koná mysl. Ego chce neustále něco činit – ať je to v tomhle, či jiném světě, ego stále touží něco dělat. Jakmile něco děláte, ego se cítí skvěle, v pohodě, v pohybu, a má ze sebe radost.NIC je tou…

PODVĚDOMÍ ZNÁ NAŠI BUDOUCNOST

Protože vše se děje nejprve na jemné úrovni pole, znamená to, že do tohoto procesu jsou zapojené naše pocity. Naše podvědomí ví vše, co se v budoucnosti stane. Naše podvědomí může ovlivnit to, co se děje a stane.
A v takovém případě vyvstává otázka: proč lidé nasednou do letadla, které musí havarovat? Proč si člověk vybere tu cestu, na které ho čeká dřívější smrt?

Ukrivdenosť

Pokud je člověk vnitřně vyvážený, pokud je připraven vyřešit každý problém a vychovávat toho, kdo mu ukřivdil, tehdy už pocit ukřivděnosti nepotřebuje zakoušet. Pak je jeho energie nasměrována a není vyčerpána na ukřivděnost, ale na změnu situace, to znamená, že už není zapotřebí se cítit uražený, ale je možné dosahovat změny situace a změny sebe…

Prijatie osudu

Péče o vlastní duši, přivedení ji do pořádku, zlepšení vlastního charakteru, schopnost odpouštět a přijímat Boží vůli – to vše je základem zdraví. Přijímat Boží vůli je také skvělým lékem, který nás léčí před příchodem neštěstí a nemoci… Čím lépe člověk vnímá prvotnost Boží vůle a bezvýznamnost své vůle vlastní, tím menší je jeho pýcha,…

13 PRAVIDEL PRO ZACHOVÁNÍ ENERGIE

1. Neplýtvat časem na sebelítostSilného člověka nikdy neuslyšíte naříkat nad špatnou situací, vinit všemožné okolnosti nebo bědovat, jak špatně s ním bylo naloženo. Takový typ lidí umí přijmout zodpovědnost za své jednání a jeho důsledky. Chápe a přijímá jako fakt, že život není vždycky spravedlivý. Z životní zkoušky dokáže vyjít se ctí a je za…