Staré zármutky napravuje důvěra

V každé děsivě problematické situaci je řešením důvěra. Důvěra je nejdůležitějším prvkem pevného přesvědčení. Důvěra znamená, že používáme své mysli k tomu, abychom si zvolili to nejlepší, a přitom nepouštěli ze zřetele, že to, co se nám jeví jako temné či bolestné, se transformuje v cosi jiného. Protože důvěra léčí odloučení, vrací do našeho vztahu cit a umožňuje nám vyjádřit něhu a bezpečí; důvěra napravuje staré zármutky.

Duálne bytosti v jednote

Je veľmi veľa názvov a mien, pre duálne duše, ktoré sú v samej podstate jedna a tá istá bytosť, tu na Zemi rozdelená do dvoch polarít sveta. A každá polarita má v podstate ďalšiu pod polaritu. Bytosti, ktoré sa môžu nazývať duchovní partneri, alebo spriaznené duše, ktoré sú tu s nami, a boli po celý ten čas na Zemi. Duše s ktorými sme zdieľali našu realitu v tých najrôznejších podobách, činoch alebo skutkoch. Duše ktoré nám pomáhali sa dostať k sebe samotným, tak ako aj my sme pomáhali im.