Závislost na vztazích

 

Jennifer Hoffman

Své putování za léčením zažíváme prostřednictvím stezky vztahů, protože se sami léčíme prostřednictvím zrcadlení našich zranění, což je jeden ze způsobů spojování s druhými. Máme určité zranění, které vyžaduje uzdravení, potkáme někoho se stejným zraněním a – protože máme před sebou své zranění jako na dlani – jsme schopni své záležitosti vyřešit a uzdravit. Přesně tak by to mělo fungovat, jenže obvykle tomu tak není. Namísto toho si pomyslíme, že s tím druhým není něco v pořádku, a pokusíme se vyléčit jeho, a pak jdeme od jednoho zraněného vztahu k dalšímu a divíme se, proč nemůžeme nalézt někoho, kdo je uzdraven a je celistvý, nebo že na světě pro nás láska neexistuje.

VZDEJTE SE DŮLEŽITOSTI

Vzdejte se jednání, jež se zaměřuje na zvýšení pocitu významnosti. Nerozčilujte se.
Vnější události vás přestanou ovládat, když snížíte jejich důležitost. Musíte vědomě odhodit vnější důležitost a přestat bojovat s prouděním variant, načež se překážky odstraní samy od sebe. Začněte jednat bez námahy a bez toho, abyste se něčeho domáhali.