Ako dosiahnuť stav naplnenia pomocou procesu ukončenia – 3.časť

Nájdite svoj koreňový vzorec

Dnes budem širšie hovoriť o tom, ako identifikovať váš koreňový vzorec. Znova vám všetkým chcem pripomenúť, že iba keď mi venujete svoje počúvanie vám môžem pomôcť. Akýkoľvek prenos informácií, energie alebo skúsenosti sa totiž udeje iba vtedy, ak mi dáte svoje počúvanie. Dokonca aj védski Rishis (vidiaci) začínajú každé učenie a rozprávanie slohou: “Ó synovia nesmrteľnosti, prosím, počúvajte ma!”