Vedomie samého seba

Je zvláštne, že niečo, čo preberáte s priateľmi sa objaví o nejaký deň neskôr v nejakom článku… to, čo sa začalo a čo potrebujeme nejako potvrdiť, príde ešte aj v inej rovine 😉 … my sme preberali uvedomovanie si samého seba tu a teraz. Žitie v prítomnej chvíli „bez ničoho“- bez obzerania dozadu, dopredu… jednoducho tu a teraz… pretože v súčasnej dobe majú nevhodné myšlienky akýsi väčší vplyv na fyzické telo. Alebo sme si to predtým neuvedomili?

 

Posvätná sexualita

Prvotní síla Stvoření
Angelina Heart & Yaël Powell

Prvotní síly Stvoření jsou přítomné v každé úrovni života a jsou, ve své podstatě, sexuální povahy. Každá galaxie, planeta, hvězda a forma života v existenci od makrokosmu po mikrokosmos je zrozena ze sexuálního spojení, interakce a splynutí dvou prvotních energií – posvátného Ženství (negativní polarity) a posvátného Mužství (pozitivní polarity).

Poselství Ježíše – Propouštění rodiny, do níž jste ze narodili

Drazí přátelé, činí mi velké potěšení, že s vámi mohu opět pobýt. Všichni jste stateční bojovníci. Jen samotná vaše přítomnost ve fyzickém těle na Zemi v dnešní době vypovídá o vaší ohromné odvaze a připravenosti čelit temnotě, vnitřní a vnější, a zaměřit na ni své Světlo, Světlo svého vědomí. Jste bojovníci v duchovním smyslu a vaše zbroj spočívá stejnou měrou v soucitu, jako v soudnosti. Strachy a iluze vaší reality se nedají překonat jen láskou a soucitem.