Bezpodmínečná láska (1/6)

Bezpodmínečně milovat znamená mít neustále otevřené srdce. To vám půjde, odpoutáte-li se od očekávání, že se druzí budou chovat podle vašich představ, a nebudete po nich chtít, aby byli někým jiným, než jsou. To znamená vzdát se potřeby, aby vám lidé něco dávali, jednali určitým způsobem nebo reagovali s láskou. Mnozí z vás čekáte, že k vám lidé budou vstřícní a laskaví dřív, než to uděláte vy sami.