Osho vs. Toltécke učenie

Priznám sa, že učenie Toltékov mi nepadlo do oka tak, ako Osho a jeho učenie, pokiaľ to učením možno nazvať. V princípe ale ide o dva totožné smery, akurát má každý iný nádych a trochu inú formu, no i tak, všetko je predsa o tom istom.

Osha dávam do pozornosti hlavne preto, že tí, ktorím možno úplne nevyhovujú Toltéci (z rôznych dôvodov), môže viac vyhovovať jeho forma písania a celková myšlienka, ktorej obaly sú predsa len trošku odlišné od cesty „bojovníka“.

Lojalita a dôvera

Práve čítam jednu skvelú knihu od Osha – Důvěrnost, ktorá ma veľmi obohatila. Poskytuje skvelý obraz o vnútornom i vonkajšom svete, a o ich prepojení. Pozorní čitatelia, ktorí nie len čítajú, ale si aj nové poznatky berú k srdcu a predstavujú pre nich kúsky mozaiky pre celkové vnútorné oslobodenie by sa jej určite potešili 🙂 . Poskytnem vám jemný náhľad do obsahu tohto diela. Výcuc hlavných myšlienok v mojom podaní 😀