SVĚTOVÁ KRIZE

Z duchovního hlediska byla nynější válka (2.světová) Boží výzvou k lidstvu, aby se probudilo a uvědomilo si, že je v životě vyšší účel než pouze lidský, Který uspokojuje tělesné potřeby, a dokonce vyšší než intelektuální zvědavost (zvídavost). Tyto nižší účely jsou zcela správné na svém místě, ale netvoří samy plnou lidskou existenci. Třetí a vyšší účel, pro který jsme postaveni na tuto zem, je nalézt své pravé Já, Duši, Boha.

Uzdravit se, znamená …

Uzdravit se znamená změnit své návyky, chování i myšlení
Mnoho nemocných lidí se dnes chce vyléčit přírodními prostředky. Druzí lidé na přírodní prostředky nevěří nebo na ně nemají čas. A mnozí z nás se přírodními prostředky léčí, ale nemoci se jim přesto vrací a přírodní léčba nezabírá. A takto bychom mohli pokračovat ve výčtu různých variant a možností.

Návrat k přirozené mysli

Nejčastěji doporučovaným způsobem, jak začít být více v přítomnosti je obrátit svou pozornost k naší fyzické zkušenosti, všímat si, jaký to je pocit, být živoucí bytost – pocity v našich tělech, při dýchání, pocit vzduchu na pokožce, zvuků kolem nás. Naše bezprostřední smyslová zkušenost je vždy v přítomném okamžiku.

Lidi nerozruší skutečnosti samotné, ale to, jaký k nim zaujmou postoj.  

Epictitus