10 přímých cest k radosti

Známe to všichni. Úzkost, shon, stres, špatná nálada, deprese. Nestíháme, nejsme šťastni. Nedokázali jsme, co jsme měli. Tyto psychické symptomy jsou civilizační nemocí dnešní doby, podobně jako infarkt nebo alergie. Nejsou tedy vždy znakem „vnitřní“ psychické poruchy. Často jsou – stejně jako ostatní civilizační onemocnění – následky našeho nesprávného životního stylu. Existují dva typy cest ke…

Přesměrujte svou pozornost na lásku a řešení

„Pokud jste nešťastní kvůli situaci, kterou sami nemůžete změnit (přestože do ní samozřejmě můžete posílat svou pozitivní energii a modlitby, které na ni MAJÍ dobrý vliv), pomůže vám, když přesměrujete svou pozornost na věci, které ve vás probouzejí lásku. Když se totiž topíte v bolesti, pak se tato bolest ještě více a více zesiluje, a…

Aktuálne

Mír světa závisí především na vnitřních podmínkách, ne na zevních. Jaký je a bude člověk, takový je a bude i jeho svět. V hlubších úrovních duše je každý z nás už teď božský, jenomže to doposud neví. Ponořme se tedy co nejhlouběji do tajných vnitřních úrovní sebe sama a vynesme na povrch, co je v…

Všechny konflikty jsou odrazem pýchy

Dívám se ze všech perspektiv vnímání, abych přinesla vhledy k užitku celku, pokud je přinést mám. Dnes se mi ukázala širší perspektiva stínové oblasti, kterou máme jako lidstvo kolektivně tak potlačenou a skrytou, že se tlačí do popředí skrze světové dění. A není to z hlediska historie lidstva žádným převratným objevem, když napíšu, že je…

O pokore

Pokora je to, co nám schází, kdykoli si myslíme, že nás někdo POKOŘIL. Zasadil smrtelnou ránu naší přeceňované hodnoty v tomto světě, tím, že urazil a zesměšnil naši pýchu. Když dojde k pokoření, vzedme se sebestředná pýcha k boji a odůvodní svůj vpád jakoukoli argumentační cestou. Zaútočí, obviní, nebo začne se sebeobhajobou. Jede spirála od…

MôŽME MAŤ LEN TO,ČO SME PRIPRAVENÍ STRATIŤ SO ZACHOVANÍM LÁSKY

Ako sa chová človek, závislý na budúcnosti. Keď som začal analyzovať formy práce s budúcnosťou, prišiel som k pojmu „deti“. DETI – TO JE NAŠA BUDÚCNOSŤ. Prečo bolo nevyhnutné pracovať práve takto? Pretože…tuším v 7. knihe som o tom písal: Často ku mne prichádza človek – má všetko čisté, a napriek tomu má ťažkú chorobu.…