Vaše přesvědčení o světě vám vytvářejí realitu, kterou budete zažívat

Může k tomu docházet na velmi jemné úrovni. Když si například myslíte, že vás lidé neberou takové, jací jste, a že se musíte velmi snažit, aby s vámi byli spokojeni, pak si takové lidi do svého života přitáhnete. Nakonec se možná budete stýkat i se svými přáteli jen tehdy, když jsou unavení a nemají chuť dávat. Cokoli považujete za pravdu o svých přátelích nebo jiných lidech ve vašem životě, to si vytvoříte jako svou zkušenost s nimi. Říkáte-li si například „tento muž je ke mně milý a citlivý“, vytvoříte si to ve vašem vztahu.

Bítnici, Konvencie, Postoje v spoločnosti a niekoľko mojich úvah

Sú dve hodiny v noci a ja zasa raz nemôžem spať. Počúvam Janis Joplin a spolu s ňou si užívam prchavé 60 roky minulého storočia. I keď je to už niekoľko desiatok rokov čo je mŕtva, duch jej hudby stále žije a jeho nehynúca sila je pripravená dať na vedomie každému, kto načúva, svoje posolstvo. Hovorí ku mne a to cítim už dlhšiu dobu. Tento článok venujem tebe Janis, veľkej milovníčke, umelkyni a silne individuálnej osobnosti, aká sa dnes len ťažko niekde nájde. Narodila si sa do obdobia, kedy spoločenské konvencie drtili ameriku a vďaka tebe mnoho ľudí pochopilo, že mnohé spoločenské hodnoty sú len atrapou, nástrojom na ovládanie ľudí. Väčšinou si ju ľudia spájajú s najvýznamnejšími osobnosťami hnutia Hippies, ale sama Janis sa radila do kategórie slobodných umelcov zvanej: ,, beat generation ,,. Kto je teda tento pre vás mnohých neznámy človek?