Potřeba lásky

„Láska a soucítění přinášejí nejvíce štěstí z toho prostého důvodu, že jsou naší přirozenosti nejbližší. Potřeba lásky je samotným základem lidské existence. Vyplývá z naší hluboké vzájemné závislosti. Ať jsme jako jedinci sebevíc schopní a vynalézaví, sami bychom nepřežili. Ať se ve vrcholném období života cítíme být jakkoli nezávislí a plní energie, v nemoci, pokročilém věku či raném dětství jsme odkázání na pomoc druhých.