Moc čísel

„…zatím co duše dřímá, Bůh k nám čísly hřímá.“

    Linda Goodman

Starověcí Chaldejci, Hinduisté, Egypťané, Esejci a mudrci arabského světa byli mistři skrytých významů čísel. Někteří z těchto osvícenců objevili, to čemu se dnes říká precese, a vypočítali, že k ní dochází každých 25 850 let.

Na dnes…

MŮŽEME STRÁVIT ŽIVOT TÍM, ŽE BUDEME ZKOUMAT OSTATNÍ A JEJICH POHNUTKY A CHOVÁNÍ, A PŘESTO SE NIČEMU NENAUČÍME. NEJLEPŠÍ ZPŮSOB JAK POCHOPIT DRUHÉ A ŽIVOT KOLEM NÁS JE POROZUMĚT NEJDŘÍVE SOBĚ SAMA. AŽ SE VYZNÁME VE SVÉM NITRU, BUDEME ZNÁT VŠECHNY JEHO ZÁKOUTÍ A TAJNÉ KOMNATY A BUDEME PÁNY SVÉHO VNITŘNÍHO SVĚTA, PAK ZÍSKÁME VHLED…