Ktorá cesta je tá správna?

Veľa ľudí, ktorí majú pevnú vieru predpokladá, že príslušníci inej viery idú nesprávnou cestou a nedôjdu k tomu, k čomu dôjde správny príslušník ich viery. Že ich cesta je zlá, ich myšlienky sú pomýlené a ich názory nesprávne. Ale kto určil, ktorá cesta je správna, ktoré náboženstvo je to pravé, ktoré myšlienky tie správne? Kresťan povie: bol tu Ježiš.. konal zázraky, učil láske, viere v jediného Boha, atď… Moslim povie: Bol tu Mohamed… zjavil sa mu archanjel Gabriel, vďaka ktorému vytvoril Korán.. tvrdil, že bol poslaný Bohom..  každé náboženstvo je zástancom vlastnej pravdy. Ktorú pravdu si ale vybrať?