VZDEJTE SE DŮLEŽITOSTI

Vzdejte se jednání, jež se zaměřuje na zvýšení pocitu významnosti. Nerozčilujte se.
Vnější události vás přestanou ovládat, když snížíte jejich důležitost. Musíte vědomě odhodit vnější důležitost a přestat bojovat s prouděním variant, načež se překážky odstraní samy od sebe. Začněte jednat bez námahy a bez toho, abyste se něčeho domáhali.