Pátá čakra

Úloha a funkce páté čakry

V krční čakře se nachází centrum lidské vyjadřovací schopnosti, komunikace a inspirace. Je spojeno s jednou menší vedlejší čakrou, která sídlí v oblasti šíje a otevírá se směrem dozadu. také tato dvě energetická centra jsou často považována za jedinou čakru. Svou funkcí je čakra šíje velmi úzce spjata s krční čakrou, ktaže je můžeme ve výkladu spojit dohromady.

Třetí čakra

Úloha a funkce třetí čakry

Třetí čakra bývá v literatuře označována nejrůznějšími způsoby a také její sídlo je na základě toho udáváno na různých místech. Jedná se přitom o jednu z hlavních čaker a více vedlejších čaker, které jsou svou funkcí tak úzce propojené, že mohou být k hlavní čakře přiřazeny. Proto pod třetí čakru spadá komplexnější oblast rozsahu působnosti. Tato čakra je přiřazena živlu ohně; oheň znamená světlo, teplo, energii a aktivitu, na duchovní rovině také očistu.