Tělo, pevnost člověka (Sri Schinmoy)

Otázka: Mohl byste říci něco o tajemství jogínského dýchání neboli pránajámě?
Sri Chinmoy: Podle naší hinduistické duchovní filozofie máme tři hlavní jógy: džňána jógu, karma jógu a bhakti jógu; cestu vědění, cestu činu a cestu oddanosti. V džňána józe, cestě vědění, je větev zvaná rádža jóga. Rádža znamená „král“. Tato větev je nazývána královská jóga.