Nedajte sa manipulovať

Začína to nenápadne, najskôr sú kritizovaní niektorí vaši priatelia, postupne sú zlí všetci a postupne sa vytrácajú z vášho okruhu, pretože sú pre vás nevhodní, pretože to tvrdí váš partner. Napokon je to aj vaša rodina, ktorá vášmu partnerovi prekáža, vždy si niečo nájde až sa napokon sa pred rodinou odmlčíte. Od týchto dôležitých ľudí…

O láskavosti

Našla som u priateľov na FB 🙂 Niektorí ľudia si myslia, že láskavosť znamená prejav slabosti a zraniteľnosti, ale láskavosť je súčasť rýdzeho charakteru človeka. Láskavosť robí naše životy krajšie. Láskavý človek je vrelý, súcitný, ústretový, úprimný, ľudský, tolerantný, veľkorysý a odpúšťajúci. povrchný, prezieravý a egoistický. Láskavý človek miluje svoj život a rozdáva radosť. Láskavý…

PŘEMĚŇ VŠE VE ZLATO

Když nikoho neodsuzuješ za to, jak se chová k tobě nebo k okolí, staneš se silným a vyrovnaným, protože ten, kdo obviňuje, ztrácí sílu. Když po něčem velmi toužíš, zaháníš přítomné štěstí, které je ti trvale k dispozici a stav štěstí, který hledáš, ti bude vždy unikat za nejbližším rohem. Pokud za vše, co zrovna…

Nemám právo soudit, kam mě moje Duše umístí

Nemám právo soudit, kam mě moje Duše umístí. Vždy existuje něco, co mohu předat v každé situaci, ve které se nacházím. Vždy existuje hlubší místo uvnitř mého srdce, kam jsem vyzývána vstoupit. Pokud přestanu soudit své okolnosti jen na okamžik, jsem schopna vidět, co po mně žádá má Duše? Pokud přestanu zhluboka dýchat a najdu…

Veľkonočne

Dvetisíc rokov boli ľudia presvedčení, že Kristus uzdravuje a odpúšťa ľuďom hriechy. Aj keď v skutočnosti Kristus neuzdravil a otvorene o tom hovoril. Vo svojom meste nevyliečil takmer nikoho. Len tí, ktorí uverili a boli pripravení na zmenu, boli uzdravení. Tajomstvo liečivého mechanizmu odhalil sám Kristus. „Tvoja viera ťa zachránila,“ zopakoval tým, ktorí boli uzdravení.…