GAIA – ZEMĚ JAKO ŽIVÁ BYTOST (1/3)

Začíná rok 2005 a je to právě měsíc, co ničivá vlna tsunami způsobila smrt čtvrt miliónu lidí. Stále více lidí si dává do souvislostí i ostatní varovné jevy, z nichž některé můžeme pozorovat i u nás. Podivná zima, kdy v lednu člověk na zahradě najde kvetoucí fialku, ptáci kteří neodlétají nebo přilétají v podivnou dobu, ničivá smršť v Tatrách následovaná na naše poměry solidním zemětřesením.

Jak být v práci dlouhodobě úspěšný

Jen ten, kdo svou práci miluje, v ní má dlouhodobý úspěch. Jen ten, kdo svou práci vykonává rád, neustále vysílá pozitivní energii a ostatní lidé cítí, že ve své práci nachází sám sebe. Pak je radost takovému člověku dávat práci. Jeho myšlenky pak říkají: „Pracuji rád. Jsem tu rád. Dělá mi radost, že tu mohu pracovat.“ Naopak ten, kdo svou práci vykonává jen pro peníze, ten vysílá zcela jiné myšlenky: „Mám toho dost. Nechci tady být.“

CO JE DOBRO A ZLO

Především to není to, co si většina lidí myslí. Díky různým náboženstvím vznikl čert, očistec a nebe. Důvod, proč to tak popsalo náboženství je, aby lidi zastrašovalo a tak je přinutilo věřit v jejich víru ve svůj prospěch. A jaký by to měl být prospěch? Moc a peníze. Pravé náboženství neexistuje. Není nutné být ve spolku a řídit se pochybnými pravidly, které nám určují, jak máme žít a co máme činit. To, co je důležité u každé bytosti je poslouchat svoji intuici a své srdce.

JSI DŮLEŽITÁ BYTOST

Vesmír je velice popracovaná a ve všech směrech dokonalá žijící bytost.
Lidé ji často nazývají různými jmény a názvy. Někdo jí jmenuje Bohem, někdo zase Bohyní, jiní ji nazývají Nekonečnem, Světlem, Alláhem, Prozřetelností, Duchem atd. To záleží na dané kultuře. Někdy je to kultura o svobodě, nebo o manipulování a někdy o fanatismu.