Sme tvorcami

Jsme Tvůrci a svou realitu si tvoříme sami. Tvoříme ji vědomě, ale tvoříme ji TAKÉ TÍM, CO NESEME VE SVÉM PODVĚDOMÍ. Pokud nevíme, co máme ve svém podvědomí, nemůžeme mluvit o vědomém tvoření. Proto ti, kteří se zaměřují výhradně na světlo, vše krásné, blažené, zářivé a úžasné a nepřijímají to potlačené, zatracené a zapomenuté ve…

Co jsou dětská traumata a jak ovlivňují náš každodenní život

Co znamená termín dětské trauma, jak vzniká, jakým mechanismem ovlivňuje naši každodenní realitu, zdraví, vztahy, osobní a spirituální růst? Každá duše, která vstupuje do fyzického těla sestupuje z vyšších realit – tedy ze sfér vyšší vibrační frekvence, kde nezná pocit nedostatku, bolesti, ztráty, zármutku, nenávisti, apod., si je již v prenatálním období jasně vědoma toho,…

KDO JE DŮLEŽITĚJŠÍ, DÍTĚ, NEBO PARTNER?

Energie v rodu proudí samovolně a přirozeně vždy směrem od starších předků k mladším. Proto jednotlivé formy a role v rodu by měly zůstávat zachovány a měly by se ctít, jinak dochází ke stagnaci nebo zastavení energetického toku, což následně spouští destruktivní program, který pak ničí všechny zúčasněné. Tedy, například, když jsou děti nuceny předčasně…

DŮVĚŘUJTE A ZŮSTAŇTE VĚRNI SAMI SOBĚ

Kráčí-li světlo po Zemi, hledá tma příležitost jak jej utlumit. Je jím iritována, je pro ni neznámým elementem a touží vyhrát. Touží velet a ovládat. Je to její přirozenost, chce být pánem, hledá ty nejnápadnější cestičky a nechce to vzdát.Možná máte pocit, že nevidíte cestu mezi cestami. Možná se vám zdá, že jste již vše…

Voľby

Nepříjemný pocit. Ztiš se. Dýchej. Jaký nový úhel pohledu na danou situaci, ti přináší ten nejlepší pocit?Zůstaň tak dlouho, dokud se v tobě opět nerozzáří slunce a ty situaci neuvidíš v novém světle.Jdi a konej v souladu s tím….(článek z roku 2018) A dodávám… Více než kdy jindy, když vás například existenční, nebo jiné důvody,…

Je tu máj, lásky čas…

„Pokud nepotřebujete nutně ‚dokonalý‘ vztah, ale takový, který je skutečný a ryzí, buďte připraveni konat svůj díl práce, neboť vztahy jsou vždy plné nejrůznějších nárazů a rozličných období. Kvalitní a šťastné vztahy nejsou takovými proto, že by v nich nebyly žádné problémy, ale proto, že v nich oběma partnerům záleží jednomu na druhém dost na…