Cit lásky sám o sebe je dôležitejší ako človek, ktorého milujete

zdroj:  Sergej Nikolajevič Lazarev

Cit lásky sám o sebe je dôležitejší ako človek, ktorého milujete.

S citom lásky nemožno bojovať – treba mu pomáhať, prekonávajúc závislosť od ľudského šťastia. Aby sa ľudská láska premenila na Božskú, musíte upustiť od požiadaviek, podmienok, ľútosti a strachu.

Môže narodenie dieťaťa posilniť rodinu? … Šťastie zakázané

zdroj:   Sergej Nikolajevič Lazarev

(Následky uctievania pozemského šťastia, o Puškinovi tak, ako sme sa to o ňom neučili…prečo mladá rodina potrebuje starosti…homosexualita, ako záchrana pred smrťou)

Môže narodenie dieťaťa posilniť rodinu? Alebo znie táto otázka nemorálne? Som zmätená, tak veľmi chcem byť šťastná v manželstve, alebo je pozemské šťastie hriechom?