SVĚTLO UPANIŠAD – KATHÓPANIŠAD

Dvojí je cesta člověka – cesta věčného blaha a cesta pomíjející radosti. Obě vábí lidskou duši. Kdo jde první cestou, přichází k dobru. Kdo zvolí druhou, nedosáhne cíle. Obě cesty se vinou před člověkem, moudrý o nich uvažuje a vyvolí si cestu vyšší, ale pošetilec se ubírá po cestě rozkoše. Přemýšlej o světských radostech a nenech se jimi poutat. Nepřijímej řetěz pozemských skutků, který poutá pošetilce kteří pod jeho tíhou nakonec klesají.