Kedy môžeme pomáhať?

Väčšina ľudí, ktorí majú nejaký problém idú za liečiteľom, aby im pomohol. V tom zmysle, že oni si povedia čo chcú riešiť, zaplatia a zbytok nech robí liečiteľ. Nemajú záujem pracovať na sebe sami, pretože si myslia, že za nich druhý môže vykonať všetku robotu. Môžeme pomôcť, ale nie sme schopní urobiť všetku prácu za vás, povedala by väčšina liečiteľov. A je to tak. Naviac, nie je na všetko rovnaká odpoveď, ani dôvod problému, i keď sa javí rovnaký, ako mal niekto druhý. Príčiny môžu byť rôzne. Je obrovské množstvo faktorov, ktoré na nás vplývajú.

Ego a spol

Keď sa povie ego, mnohí si hneď predstavia človeka, ktorý je povrchný, namyslený, egoistický, atď. Ale to je len malá časť toho, čo všetko ego zahŕňa. Nepoznám presnú definíciu pre to, čo je to ego. Ale dalo by sa povedať, že je to obranný mechanizmus, ktorý sa snaží chrániť nás na základe minulých skúseností. Výsledky a reakcie na všetky udalosti, ktoré sme prežili sú zapisované do nášho ega ako záložky, ktoré sa automaticky vytiahnu pri situáciách pripomínajúcich nám to, čo už sa stalo.