Světlo je silný zdroj léčení

Světlo si můžete přivolat i pro léčení svého těla. Na chvilku se zklidněte a vylaďte se na své tělo. Máte někde nepříjemné pocity? Soustřeďte se na tuto oblast, uvědomte si kompletní obraz této bolesti. Jak je velká, jak hluboká, jakou má barvu či podobu? Teď pomyslete na světlo a zavolejte si je k sobě. Rozprostřete je kolem postiženého místa. Až to uděláte, zeptejte se, co byste mohli ještě podniknout, abyste této části svého těla pomohli zbavit se bolesti nebo nepříjemných pocitů.

 

Vztahy v zrcadle aury II.časť

Je důležité si uvědomit, že započatým změnám v zájmu duchovního pokroku se mohou ty oblasti naší duše, které ještě ulpívají na určitých vazbách ze starých časů, tvrdošíjně vzpírat. Většinou za to mohou cizí energie stejného druhu, které je pobízejí, aby se změnám bránily. Pak jsme z duchovního růstu rozmrzelí a můžeme mít i pocit, že je nám odpírána láska. Na duchovní cestě je to však postup docela normální a je dobré jej jako takový uznat.